Choroby mózgu

Choroby mózgu

Ludzki mózg pomimo swoich niezwykłych możliwości, narażony jest na wiele schorzeń i chorób. Niektóre z nich uwarunkowane są genetycznie, inne natomiast mogą być spowodowane złym trybem życia lub stosowaniem pewnych leków i substancji. Choroby mózgu mogą dotknąć nas w każdym wieku i znacząco zmienić nasze życie. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane schorzenia związane z funkcjonowaniem ludzkiego mózgu.

Demencja starcza (otępienie) - nie jest chorobą samą w sobie, lecz zbiorem pewnych symptomów. Wyróżniamy różne typy demencji. Pierwsza z nich to demencja Alzheimerowska, wywołana przez Alzheimera. Uważa się, że ta choroba jest najczęstszą przyczyną otępienia. Charakteryzuje się postępującą utratą pamięci, a z czasem innych funkcji poznawczych. Innym typem demencji, jest demencja spowodowana chorobą Parkinsona, w której chrakterystyczne są trudności z poruszaniem się chorego. Wyróżniamy również otępienie czołowo-skroniowe, otępienie spowodowane chorobą Picka, Creutzfeldta-Jakoba, czy też otępienie towarzyszące zespołowi Huntingtona. Utrata pamięci, nie musi od razu oznaczać demencji. Osoby te mają również problemy z koncentracją, racjonalną oceną i orientacją. Pojawiają się trudności z poruszaniem i mową. Inne często spotykane objawy to: problemy z wykonywaniem podstawowych czynności, takich jak ubieranie, gotowanie czy dbanie o higiene, dezorientacja w czasie i przestrzeni, problemy z abstrakcyjnym myśleniem, zmiany nastroju a nawet osobowości. Jest kilka znaczących różnic pomiedzy utratą pamięci związaną z wiekiem, a demencją. Starzejąc się, jest się świadomym tego że się o czymś zapomniało i można zastąpić dany pomysł innym. Osoba z objawiami otępienia może nie być tego świadoma. Należy pamiętać, że demencja nie jest upośledzeniem umysłowym, a chorzy powinni być pod stałą opieką osób zdrowych.

Alzheimer - powoduje stopniową utratę funkcji poznawczych wliczając w to pamięć i umiejętności myślenia. Jest to spowodowane utratą komórek nerwowych w korze mózgowej. Strata ta powoduje powolne zanikanie mózgu. W wczesnych etapach choroba przejawia się poprzez umiarkowane roztargnienie i utratę pamięci. Pierwsze objawy mogą być zauważalne pod postacią trudności z zapamiętywaniem ostatnich wydarzeń, nazwisk znajomych czy rzeczy. Wraz z rozwojem objawów, osoba chora może zapominać płacić swoje rachunku czy mieć problemy z planowaniem długoterminowym. W zaawansowany stadium choroby, ludzie tracą umiejętność reagowania na ich środowisko, umiejętność mówienia, a w końcu umiejętność poruszania się. Ich odruchy stają się nienormalne, a mięśnie sztywnieją. Podobne objawy jak przy chorobie Alzheimera mają również depresja, nadużywanie alkoholu czy pewne niedobory witamin. Czynniki, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zachorowania na Alzheimera to wysoki cholesterol, nadciśnienie, starszy wiek genetyka i cukrzyca.

Choroba Parkinsona - jest to postępująca choroba mózgu, spowodowana utratą komórek produkujących dopaminę. Część mózgu w której znajdują się te komórki odpowiedzialna jest za kontrolowanie ruchami mięśni. Każdy człowiek traci produkujące dopaminę komórki, jednak w przypadku osób chorych na Parkinsona, ta utrata wynosi ponad 50%. Choroba Parkinsona powoduje sztywność mięśniową połączoną ze spowolnieniem ruchowym. Często pojawiają się drżenia palców oraz problemy z poruszaniem. Charakterystycznymi objawami są również - utrata mimiki twarzy, depresja i problemy z wymową. Jest to bardzo upośledzająca choroba, dlatego tak wiele badań jest wykonywanych w celu poznania jej uwarunkowań. Mimo tego do dzisiaj nie jest znana przyczyna obumierania komórek dopaminowych. Uważa się, że jest to połączenie uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Niektóre leki i inne schorzenia mogą wywołać objawy podobne do choroby Parkinsona u ludzi, którzy na nią nie zachorowali.

Autyzm - to choroba chamująca rozwój mózgu, szczególnie w rejonach związanych z kontaktami społecznymi, porozumiewaniem się z innymi ludźmi oraz pojmowaniem otaczającego świata. Chorzy odcinają się od świata zewnętrznego,a próby zmiany ich różnych przyzwyczajeń mogą powodować agresje lub nawet samookaleczenia. Osoby dotknięte tą chorobą mają tendencję do wykonywania tych samych ruchów, takich jak kołysanie się, czy kręcenie głową. U dzieci można to rozpoznać po wielu zachowaniach, takich jak nadwrażliwość na dotyk lub brak reakcji na ból, czy dotyk.Inne symptomy to słabo rozwijająca się mowa, oraz brak zainteresowań związanych z zawieraniem kontaktów. Przypuszcza się, że różnice w budowie móżdżku oraz uwarunkowania genetyczne są podstawą autyzmu. Niestety do dzisiaj nie udało się odnaleźć genu odpowiedzialnego za zachorowania.

Stwardnienie rozsiane - choroba układu nerwowego która wpływa na mózg i rdzeń kręgowy. Niszczy osłonki mielinowe, czyli materiał który otacza i chroni nasze komórki nerwowe. Choroba stopniowo zwalnia i blokuje komunikację pomiędzy mózgiem, a ciałem. Stwardnienie rozsiane niesie za sobą wiele nieprzyjemnych objawów. Powoduje problemy z widzeniem, poruszaniem się, utrzymywaniem równowagi i koordynacją ciała, znacząco pogarsza procesy myslowe i pamięciowe. Nie wiadomo co wywołuje stwardnienie rozsiane. Uważa się, że jest rodzajem choroby autoimmunologicznej, czyli takiej w której organizm atakuje sam siebie.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl