Orientacja na orientację

Orientacja na orientację

Orientacja seksualna to pociąg i popęd seksualny odczuwany do innych.

- Orientacja heteroseksualna łączy w pary osoby przeciwnych płci. Jest najczęściej spotykana
- Orientacja homoseksualna łączy osoby tej samej płci
- Orientacja biseksualna może łączyć osoby przeciwnej płci i tej samej

Jest bardzo wiele teorii dotyczących orientacji seksualnej. Najczęściej mówi się, iż za posiadanie danej orientacji seksualnej odpowiada szereg elementów: czynniki biologiczne - geny i hormony, mózg czy uwarunkowania kulturowo-społeczne.

Orientacji seksualnej nie można wybrać czy zmienić. Można jej nie ujawniać, można też z niej nie korzystać. Ludzie latami mogą ukrywać swoją orientację. Z różnych przyczyn można też chcieć wyprzeć swoją orientację.
Orientacja seksualna w ciągu całego życia może ulegać zmianom, a ludzie odkrywać mogą nowe obręby własnej seksualności. Osoba, która uważała się za osobę heteroseksualną po wielu latach może odkryć swój biseksualizm.

Przełomowym momentem dla badań nad orientacją seksualną były badania Kinseya. Alfred Kinsey opracował 6-stopniową skalę, która określa orientację seksualną człowieka. Stopień 0 określa całkowity heteroseksualizm, a 6 całkowity homoseksualizm. Wszystko, co znajduje się pomiędzy przedstawia różne fascynacje i skłonności. Heteroseksualna dziewczyna, która fantazjuje o koleżance jest według skali Kinseya już numerem „1” - heteroseksualizm z lekkimi skłonnościami homoseksualnymi.
Kinsey rozróżnił też aseksualizm, czyli brak odczuwania popędu seksualnego. Aseksualizm znajduje się jednak poza skalą - nie jest on bowiem nadal uznawany za orientację seksualną.

Skala Kinseya:
0. całkowity heteroseksualizm
1. heteroseksualizm + lekkie skłonności homoseksualne
2. biseksualizm + większe skłonności heteroseksualne
3. biseksualizm - bez skłonności
4. biseksualizm + większe skłonności homoseksualne
5. homoseksualizm + lekkie skłonności heteroseksualne
6. całkowity homoseksualizm
X. aseksualizm

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl