uświadom sobie działanie otaczających Cię sił  Lubuskie Centrum Rozwoju

uświadom sobie działanie otaczających Cię sił Lubuskie Centrum Rozwoju

Analiza PEST to łatwe w zastosowaniu i jednocześnie często używane narzędzie do analizy otoczenia Politycznego, Ekonomicznego, Socjo-kulturowego i Technologicznego, w którym aktualnie się znajdujesz. Jest pewnego rodzaju trójwymiarowym obrazem tego, co się dzieje wokół Ciebie i jak możesz dzięki sygnałom z zewnątrz zaplanować przyszłe działania.

Właściwe użycie Analizy PEST daje Ci przewagę, oferując możliwość dopasowania Twoich działań do sił kierujących czynnikami zewnętrznymi, które kształtują Ciebie, Twój biznes, zdrowie, naukę itp. To pewnego rodzaju tablica, w której jak na dłoni widać zgodność Twoją i otoczenia.

Aby wykonać Analizę PEST zajrzyj do przygotowanego przeze mnie arkusza ćwiczeniowego. Jest w formacie PDF więc możesz go pobrać i wydrukować (co osobiście radzę zrobić już teraz). Arkusz jest niezwykle prosty i dotyczy kwestii o których opowiem Ci za chwilę.

PEST oznacza po prostu cztery kategorie czynników zewnętrznych: Polityczne, Ekonomiczne, Społeczne (Socjo-kulturowe) i Technologiczne. Aby właściwie podejść do analizy należy wykonać łącznie trzy kroki:

1. Najpierw wymyślasz wszystkie możliwe czynniki, które dotyczą bezpośrednio Ciebie, opierając się na przykładach podanych poniżej.

2. Następnie identyfikujesz zdobyte informacje i przydzielasz je do kategorii.

3. Określasz w skrócie wnioski wynikające z tego pogrupowania.

Nie skupiaj się na znaczeniu wskazówek, po prostu zakwalifikuj je do jednej z czterech grup. Daje Ci to sposobność do późniejszej oceny przydatności tych czynników. W trzecim kroku potraktuj te negatywne i te pozytywne czynniki tak samo, nie oceniaj ich bieżącej przydatności, ale wskaż szanse i zagrożenia.

Aby Ci pomóc w przeprowadzeniu tej analizy, podaję przykłady czynników:

POLITYCZNE

Wolność mediów.

System polityczny.

Stopień wolności gospodarczej.

Niezawisłość sądów.

EKONOMICZNE

Stopy procentowe.

Dostępność kredytów.

Poziom życia obywateli.

Średnia pensja.

SOCJO-KULTUROWE

Religijność społeczeństwa.

Dynamika rozwoju miast.

Dostęp do edukacji.

Świadomość zagrożeń.

TECHNOLOGICZNE

Wpływ Internetu na egzystencję ludzi.

Ilość telefonów komórkowych.

Stopień zaawansowania technologicznego nauki.

Aktywność technologiczna.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl