Choroby układu nerwowego

Choroby układu nerwowego

Do schorzeń układu nerwicowego zaliczamy także depresję. W znaczeniu medycznym jest to występowanie przez długi czas  (tygodnie, miesiące), niekiedy nawet bez wyraźnej przyczyny, chorobowych stanów obniżonego nastroju. Najczęściej towarzyszące temu zjawisku objawy to smutek i przygnębienie, zmniejszenie aktywności, zmęczenie. Obniżenie nastroju jest zazwyczaj niezależne od zdarzeń bieżących i nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach. Najczęstszym objawem depresji są: brak zainteresowania otoczenia i chęci do życia oraz zaburzenia koncentracji. Stanom tym ponadto towarzyszą -  ogólny niepokój wewnętrzny, złe samopoczucie fizyczne, brak apetytu oraz zaburzenia trawienne. Mogą też występować skłonności do narzekania, zaburzania snu, poczucie winy (nieuzasadnione), obniżenie samooceny oraz przekonanie o swojej małej wartości. O depresji mówimy tylko wtedy, gdy kilka z wymienionych objawów występuje jednocześnie. Zakres możliwości leczenia depresji sięga od psychoterapii przez psychiatrię z zastosowaniem leków aż po elektrowstrząsy. O wyborze  rodzaju terapii decyduje stan pacjenta. Osoba cierpiąca na depresję nie jest w stanie pomóc sobie sama. Członkowie rodziny chorego lub bliscy przyjaciele powinni zwracać uwagę na wszelkie niepokojące oznaki, utrzymujące się u chorego przez dłuższy czas, i w miarę możliwości starać się położyć im kres. Depresja może trwać wiele tygodni, miesięcy, a nawet kilka lat. Może wykazywać nasilenie od łagodnego poprzez umiarkowane do ciężkiego, przy czym stany te mogą okresowo ustępować i powracać.

Wszelkiego rodzaju zaburzenia w sferze nerwowej są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Prowadzą do zaburzenia naszej równowagi  życiowej a nawet do prób samobójczych. Życie jest zbyt cenne, by niszczyć je nadmiernym stresem. Dlatego należy zachować umiar i spokój umysłu w życiu codziennym. Inaczej doprowadzimy do samoistnej destrukcji oraz wywoływania chorób w naszym organizmie.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl